Chuyên viên đào tạo Trương Minh Hạnh

TRƯƠNG MINH HẠNH

Thạc sĩ QTKD ĐH Preston, Mỹ

Trương Minh Hạnh – Chuyên Gia Huấn Luyện Quản Trị Kinh Doanh

Trương Minh Hạnh là chuyên gia huấn luyện hàng đầu với bề dày kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Ông đã đạt bằng Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Preston, Mỹ, cùng với Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Sinh hóa từ Đại học Kinh tế Tp HCM và Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM.

Với Tín chỉ Đại học Ngoại thương năm 1991, ông có kiến thức chuyên sâu và góc nhìn toàn diện về quản lý và kinh doanh. Ông Trương Minh Hạnh cũng là chuyên gia huấn luyện cho các lớp MMM, CCO, CPO, CFO, CHRO, CEO tại các trung tâm đào tạo uy tín.

Với sự kết hợp của học vấn và kinh nghiệm thực tế, Trương Minh Hạnh đứng trong vị trí độc đáo, không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người học hỏi không ngừng, luôn nâng cao tầm nhìn và sâu rộng hiểu biết về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Các chương trình đang phụ trách đào tạo tại MTC: