Giảng viên Trần Thị Ngọc Hạnh

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

Giảng viên đào tạo Quốc tế - WISC

Giảng viên Trần Thị Ngọc Hạnh – Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo doanh nghiệp tại trường đào tạo MTC

Cô là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và huấn luyện tại các doanh nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Giảng viên Trần Thị Ngọc Hạnh đã đào tạo hàng trăm doanh nghiệp, hàng ngàn học viên trong các lĩnh vực, góp phần mang lại hiệu quả tích cực cho các Doanh nghiệp.

Cô Trần Thị Ngọc Hạnh nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, tận tâm và sự hiểu biết sâu sắc về nhiều khía cạnh của quản lý doanh nghiệp, kỹ năng phát triển cá nhân và kỹ năng giao tiếp. Cô đã hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp và tổ chức đạt được mục tiêu kinh doanh của họ bằng cách tối ưu hóa tài nguyên nhân lực, cải thiện quy trình làm việc và phát triển lãnh đạo xuất sắc. 

Hơn thế nữa, cô đã từng làm Giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn như Icon Art & Design Co., Ltd, Vinh Tri JSC,…nên có tầm nhìn, chiến lược ở vai trò chủ Doanh nghiệp,…

Hiện tại, cô là một trong những giảng viên nồng cốt của Trường đào tạo MTC. 

Các chương trình đang phụ trách đào tạo tại MTC: