TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

Giảng viên đào tạo Quốc tế - WISC

MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Đại Học Kinh Tế & Tài Chính HCM

Mini MBA – Học viện The Oxford Centre For Leadership – United Kingdom

Cử nhân Tiếng Anh – Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – HCm

Chứng chỉ Giảng viên đào tạo Quốc tế – WISC – chuyên về Quản trị kinh doanh, Quản trị Hiệu suất làm việc, Tư duy Sáng tạo – Thiết kế & Tư duy Sáng tạo – Thiết kế cho Truyền thông tiếp thị số – Ascendo Academy tại Singapore.

Chuyên gia tư vấn, đào tạo và huấn luyện tại các Doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo, các học viện, trường ĐH, Hiệp hội, các tổ chức cộng đồng,…