Giảng viên NGUYỄN AN NGUYÊN

NGUYỄN AN NGUYÊN

Tác giả HT Giải pháp Quản trị nhân sự

Nguyễn An Nguyên – Chuyên gia giải pháp quản trị nhân sự

Nguyễn An Nguyên tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, tốt nghiệp từ Viện Đại học Mở Hà Nội.

Nguyễn An Nguyên có kiến thức sâu về hệ thống quản trị nhân sự. Ông cũng là tác giả của các giải pháp quản trị nhân sự như:

 • Hệ thống Thang bảng lương theo Giá trị công việc – PositionQ
 • Hệ thống Đánh giá Năng lực – PersonQ
 • Hệ thống Đánh giá Thành tích – PerformQ

Các chuyên đề đang phụ trách đào tạo tại MTC:

 • Xây dựng kế hoạch – tối ưu quản trị đào tạo
 • Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp
 • Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp
 • Xây dựng, điều chỉnh Chức năng nhiệm vụ và Mô tả công việc
 • Xây dựng định biên nhân sự
 • Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích
 • Xây dựng thang bảng lương theo giá trị công việc
 • Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự
 • Xây dựng hệ thống từ điển năng lực
 • Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp