Chuyên gia NGÔ ĐÌNH ĐỨC

NGÔ ĐÌNH ĐỨC

Giảng viên

Ngô Đình Đức – Chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam, hiện đang là giảng viên tại trường đào tạo và tư vấn MTC.

Ngô Đình Đức đạt thành công trong việc hỗ trợ chiến lược doanh nghiệp và quản trị nhân sự.

Với nhiều năm kinh nghiệm Ngô Đình Đức đã tham gia dự án cho nhiều tên tuổi lớn như Trường Hải Ôtô, Eximbank, Mobifone.

Chứng nhận quốc tế: The Extraordinary Leader – Zenger & Folkman, Balanced Scorecard – Balanced Scorecards Institutes, Rethinking HR & Talent – Prof. Dave Ulrich.

Chuyên đề đang phụ trách đào tạo tại MTC:

  • Train the Trainer
  • Xây dựng thành công hệ thống quản trị hiệu suất BSC/KPI
  • Thiết kế hệ thống Tiền lương và Đãi ngộ 3Ps.
  • Phân tích công việc và thiết kế hệ thống Mô tả công việc (JDs)
  • Thiết kế Khung Năng lực Nhân sự
  • Chương trình Phát triển năng lực Quản lý Lãnh đạo hiệu quả.
  • Thay đổi hành vi – Thay đổi tổ chức bằng công cụ DISC
  • Kỹ năng Quản lý Nhân sự cho cấp Quản lý.
  • Kỹ năng Tuyển chọn và đánh giá theo phương pháp CBI (Competence Base Interview)