Chuyên gia Nguyễn Phước Long

NGUYỄN PHƯỚC LONG

Coach & Trainer

Chuyên gia đào tạo và khai vấn Nguyễn Phước Long – Giảng viên, và trainer đầy tâm huyết và sự sáng tạo

Giới thiệu

Nguyễn Phước Long, một chuyên gia đào tạo và hướng dẫn có hơn 13 năm trải nghiệm đào tạo và phát triển con người cho các tập đoàn trong và ngoài nước. Anh ta nổi bật với kiến thức sâu rộng và sự tận tâm trong công việc.

Thông tin về Trainer Nguyễn Phước Long

Trainer Nguyễn Phước Long là một giảng viên trẻ nhiệt huyết, luôn cập nhật kiến thức mới để phục vụ công việc đào tạo và phát triển con người. Anh ta tận dụng kiến thức mới để giúp các học viên phát triển đúng năng lực, phát huy sở trường, và theo đúng định hướng và đam mê của họ.

Trải nghiệm đào tạo và hướng dẫn

Chuyên gia Nguyễn Phước Long đã tham gia đào tạo tại các tập đoàn lớn như Ashley (Mỹ), Hariki (Nhật), Jabil (Mỹ), Pepperl+Fuchs (Đức), và nhiều tập đoàn quốc tế khác. 
Anh đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo và đạt được các chứng nhận quốc tế sau đây:
1. Chuyên Gia Đào Tạo – chứng nhận quốc tế, bởi và ARTD
2. Khai vấn chuyên nghiệp (ACC) – chứng nhận quốc tế, bởi liên đoàn khai vấn quốc tế (ICF)
3. Khai vấn và hướng dẫn chuyên nghiệp, chứng nhận bởi tập đoàn giáo dục quốc tế ITD world và liên đoàn khai vấn quốc tế (ICF)
4. Chuyên Gia Đào Tạo DISC – chứng nhận quốc tế (Nhận biết và thấu hiểu về hành vi và tính cách của con người
5. Thông Minh Cảm Xúc, GOLEMAN
6. Kỹ Năng Lãnh Đạo, chứng nhận bởi tập đoàn DDI & Achieve global
7. Chuyên Gia Đào Tạo, Dale Carnegie
8. Chứng nhận Lãnh Đạo Đột Phá, Dale Carnegie
Trainer Nguyễn Phước Long đã tích luỹ một khoảng thời gian dài trong lĩnh vực đào tạo và phát triển con người, và sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp bạn phát triển và thành công.