Giảng viên TRẦN QUANG TUẤN HUY

TRẦN QUANG TUẤN HUY

Chuyên gia đào tạo

Trainer Trần Quang Tuấn Huy với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển kỹ năng cá nhân. Chuyên gia đào tạo Trần Quang Tuấn Huy có sự hiểu biết sâu rộng về nhiều khía cạnh của kỹ năng mềm, từ giao tiếp hiệu quả, quản lý thời gian, quyết định đúng đắn, đến lãnh đạo và làm việc nhóm. Anh ấy đã tạo ra những chương trình đào tạo độc đáo, tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của từng đối tượng để đảm bảo sự học tập và phát triển là hiệu quả nhất.

Trình độ học vấn và các kỹ năng của Trainer Trần Quang Tuấn Huy:

 • Cử nhân chuyên ngành Anh Văn Đại học Ngoại Ngữ
 • Chứng chỉ tham gia các khóa Đào tạo quản lý chuyên sâu trong nước & ngoài nước của tập đoàn Tài chính & Tư vấn Quốc tế:
 • Awareness Before Change Course (Prudential)
 • Synergistic Team Working Program (Prudential)
 • Effective Leadership Program (Prudential)
 • Professional Pattern Management – Garry Kinder (Prudential)
 • Prudential Management Skill 1, 2, 3.
 • Team Leadership Program (AIG)
 • Effective Communication & Teamwork Program (AIG)
 • Train the Trainer (AIG)
 • Leadership & Motivation Skills (AIG)
 • Selection & Interviewing Skills (AIG) Strategically Human Resource Management and Training System by BSC Tool (Mc. Kinsey) Talent Management & Succession Planning (Mc. Kinsey and HSBC)