Giảng viên TRẦN TIẾN ĐỨC

TRẦN TIẾN ĐỨC

Giảng viên

Tiến sĩ Trần Tiến Đức là một chuyên gia đào tạo về lĩnh vực quản lý bảo trì, quản lý sản xuất trong doanh nghiệp. Với bằng cấp và trình độ chuyên môn vượt trội, giảng viên Trần Tiến Đức đã tạo ra một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng quản lý bảo trì cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.

Giảng viên Trần Tiến Đức được biết đến với những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược bảo trì và sửa chữa hiệu quả cho các doanh nghiệp. 

Trình độ học vấn của Giảng viên:

  • Tiến sĩ chuyên đề “Giải pháp bảo trì thiết bị tại nhà máy”.
  • Thạc Sỹ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
  • Kỹ sư cơ khí chế tạo máy – Trường Đại học Bách Khoa.
  • Tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm Thành phố.

Các chuyên đề giảng tại Trường MTC: