QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

💰 Lương: Thỏa thuận        💎 Số lượng: 01

️🏅 Loại công việc: Full time

ĐĂNG KÝ NGAY

giảng viên mtc

💰 Thù lao: Thỏa thuận

️🏅 Loại công việc: Đào tạo theo dự án

ĐĂNG KÝ NGAY

cộng tác viên mtc

💰 Lương: Thỏa thuận        💎 Số lượng: 05

️🏅 Loại công việc: Full time / Part time

ĐĂNG KÝ NGAY

trợ giảng mtc

💰 Lương: Theo khóa    💎 Số lượng: 10

️🏅 Loại công việc: Part time

ĐĂNG KÝ NGAY

Content Marketing

💰 Lương: Thỏa thuận  💎 Số lượng: 01

️🏅 Loại công việc: Full time

ĐĂNG KÝ NGAY

Social Media

💰 Lương: Thỏa thuận  💎 Số lượng: 01

️🏅 Loại công việc: Full time

ĐĂNG KÝ NGAY