Giảng viên NGUYỄN THANH BÌNH

NGUYỄN THANH BÌNH

Giảng viên Business Edge (BE)

Chuyên gia đào tạo Nguyễn Thanh Bình là một trainer hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển kỹ năng cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về quản lý sản xuất và phát triển nguồn nhân lực, Giảng viên Nguyễn Thanh Bình đã trở thành nguồn cảm hứng và nguồn động viên cho hàng trăm doanh nghiệp và học viên trên khắp Việt Nam.

Giảng viên Nguyễn Thanh Bình không chỉ là một trainer xuất sắc mà còn là người hướng dẫn, người đồng hành và đối tác đáng tin cậy cho doanh nghiệp. Với sự tận tâm và kiến thức sâu rộng, ông đã và đang góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của nhiều tổ chức và cá nhân trên con đường phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu suất làm việc.

Các chương trình nổi bật đang phụ trách đào tạo tại Trường Đào Tạo & Tư Vấn MTC: