Chuyên gia đào tạo Trần Diễm Châu

TRẦN DIỄM CHÂU

Giảng viên Business Edge

Giảng viên Trần Diễm Châu có hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành công nghiệp bao gồm Truyền thông, kinh doanh, bán lẻ, nhà máy.

Trong đó, Cô Trần Diễm Châu có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý cấp cao trong các chuỗi quản lý, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng:

  • Phó Tổng Kinh Doanh Nhà Máy Gạch Men Chang Yih (CYG)
  • Giám Đốc Dự Án Kiếng Đình Quốc (DQC)
  • Phó Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Tập Đoàn Gạch Đồng Tâm (DTG)
  • Giám Sát Kinh Doanh và Tiếp Thị của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam (VET)

Các chuyên đề đào tạo của Giảng viên Trần Diễm Châu: