Giảng viên VŨ THỊ BÍCH QUỲNH

VŨ THỊ BÍCH QUỲNH

Tiến sĩ kinh tế

Giảng viên Vũ Thị Bích Quỳnh là Tiến sĩ kinh tế, có gần 20 năm kinh nghiệm về đào tạo và tư vấn ứng dụng kiến thức tài chính vào công tác quản trị doanh nghiệp.

Hiện nay Cô Vũ Thị Bích Quỳnh là chuyên gia tư vấn chiến lược tài chính, tư vấn thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ. Cô là cộng tác viên tại các trường đại học và một số tổ chức giáo dục danh tiếng.

Trình độ chuyên môn:

Trưởng khoa tài chính kế toán tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Trưởng khoa tài chính kế toán tại Trường Cán bộ quản lý & Phát triển nông thôn II

Am hiểu sâu về lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo & tư vấn tài chính, kế toán thuế & kiểm soát nội bộ. Là tác giả của các giáo trình chuyên ngành như:

  • Lý thuyết tài chính
  • Công cụ quản trị tài chính
  • Kế toán doanh nghiệp,…

Các chuyên đề đào tạo:

  • Quản trị tài chính cá nhân
  • Thiết lập và vận hành hệ thống Kiểm soát nội bộ
  • Ứng dụng kỹ thuật và nghiệp vụ kiểm soát
  • Vận dụng các công cụ quản trị tài chính
  • Lý thuyết tài chính
  • Công cụ quản trị tài chính
  • Kế toán doanh nghiệp.