VŨ THỊ BÍCH QUỲNH

Tiến sĩ kinh tế

Tiến sĩ kinh tế

Trưởng khoa tài chính kế toán tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Trưởng khoa tài chính kế toán tại Trường Cán bộ quản lý & Phát triển nông thôn II

Am hiểu sâu về lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo & tư vấn tài chính, kế toán thuế & kiểm soát nội bộLà tác giả của các giáo trình chuyên ngành như:

– Lý thuyết tài chính

– Công cụ quản trị tài chính

– Kế toán doanh nghiệp,…