TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

GĐ Kinh doanh Cty May AD

Tư vấn trưởng năm 2020 Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Phó tổng giám đốc Cổ phần Tư Vấn & Đào Tạo Nhân lực Quốc Tế

Giám Đốc Kinh doanh tại Công ty May AD

Phó Giám Đốc Điều hành Công ty TNHH Cung ứng Nguồn Nhân lực Kết Nối Việt

Giám đốc phát triển đào tạo của Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Nhân lực.

Chuyên viên phòng phát triển nguồn nhân lực Công ty Bitis’

Trưởng phòng Nhân sự công ty Vietad