Giảng viên Paul Huỳnh

PAUL HUỲNH

Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm

Paul Huỳnh – Chuyên gia đào tạo tư duy sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng mềm hàng đầu Việt Nam

Chuyên gia Paul Huỳnh là giảng viên các chương trình phát triển kỹ năng cá nhân, quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp. Tác giả các bộ giáo trình cốt lõi đào tạo phát triển và tạo động lực cá nhân (Tư duy phản biện, tư duy logic, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, quản lý bản thân, đào tạo giảng viên).

Hiện nay, ông đang là giảng viên chính của trường đào tạo MTC, phụ trách giảng dạy các chương trình đào tạo về tư duy sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý,…

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, GV Paul Huỳnh đã giúp hàng nghìn học viên nâng cao kỹ năng và kiến thức, đạt được thành công trong công việc và cuộc sống.

Các chương trình đào tạo tại Trường MTC:

  • Kỹ Năng Viết Báo Cáo
  • Kỹ Năng Tư Duy Logic & Phản Biện
  • Kỹ Năng Tư Duy Chiến lược & Sáng Tạo
  • Tổ chức thực hành quy trình công việc theo phương pháp RACI
  • Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng
  • Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm (AOP)
  • Kỹ Năng Marketing Hiệu Quả
  • Giao Tiếp & Đàm Phán Trong Thương Mại
  • Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo