Bộ Chương Trình Quản Lý Sản Xuất

Quản đốc phân xưởng chuyên nghiệp

KHAI GIẢNG
28-06-2024
LỊCH HỌC
6 Buổi
ĐỊA ĐIỂM
Inhouse (Doanh Nghiệp)
Public (Tại MTC)
Online (Zoom)
THỜI GIAN
Sáng: 8h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 16h00
HÌNH THỨC HỌC
Online/Offline
HỌC PHÍ THAM DỰ
3.500.000
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI (*)
3.150.000
(*) Phí ưu đãi được áp dụng khi học viên thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Giới thiệu

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng, là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chất lượng, năng suất và chi phí sản xuất trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của Quản đốc Phân xưởng.

Mục tiêu

Có đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình, thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khóa học.

Học viên sẽ đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất

Hiểu được kỹ năng giá sát kết quả công việc

Nâng cao kỹ năng tạo động lực để nhân viên làm việc hoàn thành mục tiêu.

Đối tượng

Cán bộ quản lý Phân xưởng

Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất

Nội dung

Liên hệ để được tư vấn

Đăng ký khoá học : Quản đốc phân xưởng chuyên nghiệp

  Họ tên học viên (*)

  Giới tính (*)

  Điện thoại liên hệ (*)

  Email (*)

  Khoá học đăng ký (*)

  Hình thức học mong muốn (*)