Event CountDown
  • Event Date 2017/05/17  -  8:30 sáng to 4:00 chiều
  • Event Venue
  • Contact 0932 001 777 - 0907 514 391
  • email dungcao@mtc.edu.vn
Liên Hệ

QUẢN TRỊ TỒN KHO – HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

QUẢN TRỊ TỒN KHO – HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ  04 BUỔI Cả ngày

Thứ 4,5

17/05/2017 2,200,000

 

Share now

Leave us a reply