Bộ Chương Trình Quản Lý Sản Xuất

Quản lý, tiết giảm chi phí sản xuất

KHAI GIẢNG
Theo Yêu Cầu
LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM
Inhouse (Doanh Nghiệp)
Public (Tại MTC)
Online (Zoom)
THỜI GIAN
Theo yêu cầu
HÌNH THỨC HỌC
Online/Offline
HỌC PHÍ THAM DỰ
Liên hệ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI (*)
Liên hệ
(*) Phí ưu đãi được áp dụng khi học viên thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Giới thiệu

Trong tình hình cạnh tranh hiện nay, một trong những yếu tố chủ yếu giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh là việc đảm bảo làm thế nào để có thể sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng, đúng thời hạn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với một chi phí tối thiểu. Khoá học “QUẢN LÝ, TIẾT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT” là nhằm thực hiện được mục tiêu nói trên.

Mục tiêu

– Sau khóa học này, học viên sẽ hiểu đúng tầm quan trọng của chi phí trong sản xuất, từ đó sẽ có sự quan tâm đúng mức đến các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất, có phương pháp tìm, phát hiện các lãng phí trong sản xuất.
– Học viên sẽ được trang bị các phương pháp quản lý chi phí sản xuất tiên tiến, giúp thực thi được công tác quản lý hiệu quả, và có khả năng đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nhằm hạn chế các lãng phí, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đối tượng

Nội dung

Liên hệ để được tư vấn

Đăng ký khoá học : Quản lý, tiết giảm chi phí sản xuất

  Họ tên học viên (*)

  Giới tính (*)

  Điện thoại liên hệ (*)

  Email (*)

  Khoá học đăng ký (*)

  Hình thức học mong muốn (*)