Bộ Chương Trình Quản Lý Sản Xuất

Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

KHAI GIẢNG
Theo Yêu Cầu
LỊCH HỌC
4 Buổi
ĐỊA ĐIỂM
Inhouse (Doanh Nghiệp)
Public (Tại MTC)
Online (Zoom)
THỜI GIAN
Theo yêu cầu
HÌNH THỨC HỌC
Online/Offline
HỌC PHÍ THAM DỰ
2.700.000
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI (*)
2.430.000
(*) Phí ưu đãi được áp dụng khi học viên thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Giới thiệu

Công cụ GHK (Quản lý nội tại hiệu quả) là một số giải pháp phòng chống thất thoát nguyên vật liệu, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và cải tiến các thủ tục hành chính cũng như các phương thức hoạt động khác của doanh nghiệp.

Việc thực hiện các biện pháp này thường khá dễ dàng và chi phí thường là thấp. Do đó chúng đặc biệt phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Như vậy, GHK là một công cụ quản lý để quản lý chi phí, quản lý môi trường và thay đổi cơ cấu tổ chức. Khi các lĩnh vực này được quan tâm một cách thích đáng thì có thể đạt được cùng một lúc cả ba thành công về kinh tế, môi trường, tổ chức và có thể thiết lập được một quá trình cải tiến thành công liên tục trong công ty.

Mục tiêu

Sau khóa học, các học viên đạt được:

– Xác định ba lợi ích (triple win plus) của việc áp dụng GHK vào sản xuất.
– Nhận dạng các dạng lãng phí NPO (Non-Product Output).
– Áp dụng công cụ EDAC để giảm lãng phí nguyên vật liệu.
– Tính được hiệu quả tiết kiệm.
– Đề xuất biện pháp cải tiến tại nhà máy.

Đối tượng

Tổ trưởng, chuyền trưởng, quản đốc xưởng…

Nhân viên nhà máy muốn nâng cao và cải tiến trong sản xuất

Nội dung

Liên hệ để được tư vấn

Đăng ký khoá học : Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

  Họ tên học viên (*)

  Giới tính (*)

  Điện thoại liên hệ (*)

  Email (*)

  Khoá học đăng ký (*)

  Hình thức học mong muốn (*)