BCT quản lý lãnh đạo

Quản trị sự thay đổi

KHAI GIẢNG
Theo Yêu Cầu
LỊCH HỌC
4 buổi
ĐỊA ĐIỂM
Inhouse (Doanh Nghiệp)
Public (Tại MTC)
Online (Zoom)
THỜI GIAN
Theo yêu cầu
HÌNH THỨC HỌC
Online/Offline
HỌC PHÍ THAM DỰ
Liên hệ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI (*)
Liên hệ
(*) Phí ưu đãi được áp dụng khi học viên thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Giới thiệu

Các doanh nghiệp hiện nay, đang hoạt động trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập là việc tất yếu, môi trường hoạt động thường xuyên biến động tạo ra nhiều thời cơ và thách thức có sức tác động trực tiếp tới sự tồn tại và tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp.

Môi trường kinh doanh thay đổi 1 cách bất thường, thay đổi trên diện rộng và thay đổi một cách rất nhanh chóng. Những tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật, các thay đổi về nhu cầu người tiêu dùng, xu hướng toàn cầu hóa kinh doanh và vấn đề bảo vệ môi trường đã tạo ra những sức ép mạnh mẽ đòi hỏi công ty cần đổi thay để thích ứng hoặc nếu không ra khỏi môi trường kinh doanh.

Quản trị sự thay đổi giúp cho các doanh nghiệp tiến hành sự thay đổi chủ động, đúng hướng và đúng thời điểm cần thiết. Đây chính là điều kiện để công ty tồn tại và phát triển hiệu quả trong môi trường thường xuyên biến động.

Mục tiêu

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
+ Nhận biết được thực trạng sự thay đổi trong môi trường doanh nghiệp, đâu là những khó khăn & thách thức dẫn đến sự thay đổi nửa vời.
+ Biết cách xác định những phạm vi tác động để thực hiện sự thay đổi một cách hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.
+ Nắm được tư duy & nhận thức, công cụ & phương pháp để quản lý & lãnh đạo sự thay đổi.

Đối tượng

+ Chủ Doanh nghiệp

+ Ban Giám đốc

+ Đội ngũ Quản lý Cấp trung

+ Những nhân sự được Tổ chức/ Công ty tin tưởng giao trọng trách tiên phong trong việc tạo ra sự thay đổi cho các Phòng/ Ban/ Bộ phận cũng như cho cả Tổ chức/ Công ty.

Nội dung

Liên hệ để được tư vấn

Đăng ký khoá học : Quản trị sự thay đổi

  Họ tên học viên (*)

  Giới tính (*)

  Điện thoại liên hệ (*)

  Email (*)

  Khoá học đăng ký (*)

  Hình thức học mong muốn (*)