Bộ chương trình tư vấn giải pháp doanh nghiệp

Xây dựng/điều chỉnh Hệ thống phân quyền

KHAI GIẢNG
Theo Yêu Cầu
LỊCH HỌC
Liên hệ
ĐỊA ĐIỂM
Inhouse (Doanh Nghiệp)
Public (Tại MTC)
Online (Zoom)
THỜI GIAN
Theo yêu cầu
HÌNH THỨC HỌC
Online/Offline
HỌC PHÍ THAM DỰ
Liên hệ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI (*)
Liên hệ
(*) Phí ưu đãi được áp dụng khi học viên thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Giới thiệu

Một dự án thành công là dự án có sự phân chia rõ ràng về người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với mỗi nội dung, phạm vi, hạng mục.

Tuy nhiên, khi bắt đầu chạy một dự án triển khai sản phẩm mới chúng ta thường sẽ gặp phải các vấn đề phát sinh như về trách nhiệm không rõ ràng giữa các cá nhân hoặc đơn vị dẫn đến việc đổ lỗi lẫn nhau, không ai nhận trách nhiệm về mình.

Để tránh tình trạng đó, Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống phân quyền tương ứng với quyền hạn, trách nhiệm của từng chức danh trong công ty. Từ đó xây dựng ma trận phân quyền để quản lý và theo dõi tiến độ cũng như dễ dàng truy xuất bộ phận để kiểm tra, xử lý kịp thời khi có những vấn đề phát sinh

Mục tiêu

– Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng đơn vị và cá nhân tham gia dự án

– Quản lý và theo dõi tiến độ cũng như phản ứng kịp thời khi có những vấn đề phát sinh

Đối tượng

– Phòng Nhân sự

– Các cấp quản lý trong công ty

Nội dung

Liên hệ để được tư vấn

Đăng ký khoá học : Xây dựng/điều chỉnh Hệ thống phân quyền

  Họ tên học viên (*)

  Giới tính (*)

  Điện thoại liên hệ (*)

  Email (*)

  Khoá học đăng ký (*)

  Hình thức học mong muốn (*)