Chuyên gia Nguyễn Thanh Bình

Ông là giảng viên cao cấp về Kỹ năng quản lý, quản trị sản xuất, một giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, mang lại nhiều thú vị cho học viên trong khóa học.

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Trường đào tạo Pháp -Việt: CFVG.


Giảng Viên chính thức của tổ chức Business Edge do ngân hàng thế giới WB tài trợ.


Tu nghiệp tại Nhật Bản về Quản lý.