Chuyên gia Nguyễn Phước Long

Anh là giảng viên chuyên hướng dẫn các chương trình về Quản lý, kỹ năng mềm cho doanh nghiệp. Giảng viên trẻ nhưng nhiều kinh nghiệm thực tế.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.


Cử Nhân Marketing.


Chuyên gia thuyết trình bậc Thầy.