Chuyên gia Huỳnh Thị Kim Hoàn

Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm và quản lý sản xuất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Giảng viên Business Edge (IFC), Giảng viên cao cấp dự án SIYB - ILO (Start & Improve Your Business)

30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm và quản lý sản xuất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.