Tư vấn Doanh nghiệp vừa & nhỏ

    Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trường MTC hướng đến việc xây dựng cho chủ doanh nghiệp một hệ thống tự vận hành. Nói đến hệ thống tự vận hành là nói đến hệ thống con người tự chủ và hệ thống công việc được vận hành thông suốt.
    Để xây dựng được một hệ thống con người tự chủ thì đầu tiên là mỗi người đều hiểu và làm đúng vai trò của mình trong doanh nghiệp, và vai trò quan trọng nhất ở đây là vai trò của người chủ doanh nghiệp. Dựa trên việc mở tư duy và nâng tầm nhìn cho người chủ doanh nghiệp cũng như nhóm ê kíp của họ, chúng tôi tập trung cho họ thấu về gốc của con người đó là tâm, tầm và trí. Bên cạnh đó là việc xây dựng một môi trường trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp mà cơ sở là những giá trị mà người chủ muốn hướng đến.
    Lấy triết lý “LEAN” hay “cải tiển liên tục” làm cơ sở, MTC giúp chủ doanh nghiệp xây dựng hệ thống công việc theo một quy trình xuyên suốt cho toàn bộ doanh nghiệp. Quá trình này giúp người chủ nhận ra những hoạt động có giá trị hướng đến khách hàng và giảm thiểu những lãng phí và những hoạt động không tạo ra giá trị.
    Các chuyên gia của MTC là những người thấu hiểu về con người và những quy luật vận hành tác động đến con người. Chúng tôi đã giúp nhiều chủ doanh nghiệp từ việc lúc nào cũng bận rộn đầu tắt mặt tối, nhân sự thì thụ động và bộ máy chạy không đồng bộ chuyển qua thành một ê kíp làm việc tự chủ, với hệ thống công việc được phối hợp và vận hành thông suốt và người chủ chỉ cần thực hiện đúng vai trò của mình là người thuyền trưởng chỉ hướng cho con tàu của mình đến đích nhanh nhất.