KHÓA HỌC “KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING”

Ngày 30/3, 07/04, 14/04/2021, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING” tại Công ty CP Quạt Việt Nam (GROUPE SEB) với sự tham gia của các anh chị quản lý các cấp từ nhiều bộ phận.

 Ngày 30/3, 07/04, 14/04/2021, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING” tại Công ty CP Quạt Việt Nam (GROUPE SEB) với sự tham gia của các anh chị quản lý các cấp từ nhiều bộ phận.

Sự dẫn dắt, giảng dạy nhiệt tình của giảng viên Trường MTC thông qua các hoạt động, bài tập tình huống giúp học viên tiếp thu nhanh kiến thức và nhớ lâu hơn nội dung bài học.
Khoá học giúp học viên nắm được những nội dung chính:
- Vai trò của quản lý sự thay đổi
- Từ VUCA đến TIMA
- Lãng phí trong nhà máy và cách nhận diện lãng phí tại GSVN.
 
 
- Những công cụ cải tiến sản xuất cơ bản: phân tích quy trình, công đoạn và chuẩn hóa thời gian; cân bằng chuyền, phân tích công đoạn và chuẩn hóa công việc; thiết kế nơi làm việc: lưu trữ và di chuyển, thiết kế vị trí làm việc
- Công cụ Kanban
- Công cụ chuyển đổi nhanh SMED
- Kế hoạch hành động thực tế tại GSVN.
 
 
Khóa học giúp học viên của Quý doanh nghiệp: Định hướng xây dựng lộ trình áp dụng cải tiến theo phương pháp LEAN MANUFACTURING một cách có hệ thống, cụ thể là:
- Chia sẻ những case study về Kaizen Event
- Kaizen event là gì ?
- Hướng dẫn thực hiện các Kaizen event
 
 
Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.