Khóa đào tạo "Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp"

Ngày 19-21/03/2021, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp”

 Ngày 19-21/03/2021, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp” với sự tham gia của các anh chị học viên đến từ các tỉnh thành…

Việc Quản lý kho không phải là đơn giản, bạn cần phải có kỹ thuật và cách sắp xếp phù hợp giữa các công việc trong một khâu nào đó để các hoạt động được diễn ra thông suốt. Nếu thủ kho, quản lý kho thiếu kỹ năng & nghiệp vụ quản lý sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kho, gây nên hậu quả nghiêm trọng (trong trường hợp bạn kinh doanh và thường xuyên xuất – nhập hàng hóa).
Sau khóa học “Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp” học viên có khả năng:
• Nắm rõ một số công cụ quản lý kho bãi, hỗ trợ cho công việc.
• Nắm rõ các nguyên tắc của một người quản lý kho/thủ kho cũng như nguyên tắc thực hiện công việc quản lý.
• Hiểu và áp dụng thành công các phương pháp quản lý, giúp đảm bảo kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.
 
Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.