KHAI GIẢNG KHÓA "TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT"

Ngày 18/10/2021 Trường Đào Tạo & Tư Vấn MTC đã tổ chức khai giảng khóa “Tổ trưởng sản xuất” dành cho các anh chị học viên đến từ Nhà Máy Đạm Phú Mỹ.

Tổ sản xuất là đơn vị trực tiếp tạo ra hàng hoá sản phẩm và dịch vụ, là nơi người lao động đóng góp sức lực và trí tuệ của họ cho doanh nghiệp, là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên nhiên vật liệu và sức lao động. Do đó quản lý tốt tổ sản xuất là chìa khoá đảm bảo thành công của doanh nghiệp.
Quản lý điều hành tại tổ sản xuất là khâu hết sức quan trọng. Tuy nhiên cũng là khâu quản lý hết sức phức tạp, bởi vì quản lý con người và triển khai công việc khi người Tổ trưởng chưa có kinh nghiệm quản lý bao gồm từ việc hướng dẫn, bố trí công việc, tạo động lực, kiểm tra đánh giá chất lượng, năng suất làm việc của nhân viên trong tổ sản xuất.
 
 
 
 
Sau khóa học các anh chị đạt được:
  • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất khu vực mình phụ trách.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất.
  • Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
  • Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất đồng thời lập ra các kế hoạch hành động nhằm chống thất thoát, giảm thiểu lãng phí cho doanh nghiệp của mình. 
  • Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc theo tổ đội sản xuất.
 
 
 
Trường MTC xin chúc các Anh/Chị học viên sẽ đạt được nhiều thành công trong công việc của mình.