Chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực quản lý cấp trung" tại Công Ty Bao Bì Đạm Phú Mỹ

Tháng 3, Trường Đào tạo MTC tổ chức thành công chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung” tại Công ty CP bao bì Đạm Phú Mỹ với sự tham gia của các anh chị quản lý các cấp từ nhiều bộ phận.

 Ngày 13, 20, 27/03/2021, Trường Đào tạo MTC tổ chức thành công chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung” tại Công ty CP bao bì Đạm Phú Mỹ với sự tham gia của các anh chị quản lý các cấp từ nhiều bộ phận.

 

Các nhà quản lý cấp trung chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phân cấp tổ chức. Nơi họ quản lý các quy trình hàng ngày, giám sát hiệu suất và đảm bảo mọi thứ được thực hiện theo nhu cầu của tổ chức. Vai trò của người quản lý cấp trung có thể nhấn mạnh:
• Thực hiện các kế hoạch tổ chức phù hợp với chính sách của công ty và mục tiêu của lãnh đạo cao nhất;
• Xác định và thảo luận thông tin và chính sách từ lãnh đạo cao nhất đến quản lý cấp dưới;
• Quan trọng nhất là truyền cảm hứng và cung cấp hướng dẫn cho các nhà quản lý cấp dưới để hỗ trợ họ cải thiện hiệu suất và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.
 
 
Vì quản lý cấp trung đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức nên Công ty CP bao bì Đạm Phú Mỹ luôn chú trọng tới tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hướng tới cải thiện kỹ năng, đặc biệt là các kĩ năng mềm cho đội ngũ cấp trung. Quý công ty đã phối hợp cũng Trường Đào tạo MTC để tạo điều kiện học tập, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công việc.
 
 
Sau khóa học “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung” học viên có khả năng:
• Có tầm nhìn khái quát về cách thức lãnh đạo và quản lý con người.
• Hiểu được vai trò và vị trí của người quản lý cấp trung để có định hướng đúng trong công việc.
• Áp dụng một số công cụ quản lý hiện đại để tăng hiệu quả làm việc.
 

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.