Thực hiện 5S trong mọi hoạt động hằng ngày | Trường MTC

5S không phải chỉ thực hiện theo phong trào, mà là bạn đồng hành tốt của cá nhân và doanh nghiệp. Đó là công việc hằng ngày và lâu dài.

 TINH THẦN 5S

“5S Cho bạn”

Nếu bạn làm nó rơi, hãy nhặt nó lên!

Đừng bỏ qua hay làm ngơ với điều bất thường!

Vệ sinh tốt nơi làm việc sẽ tăng chất lượng, an toàn và sự hãnh diện cá nhân !

“5S nơi làm việc của bạn”

Khi bạn nghi ngờ thì bỏ nó ra khỏi chỗ làm!

Có chổ để cho tất cả mọi thứ và tất cả mọi thứ cần để đúng chổ !

Tuân Theo nguyên tắc 3Đ ( đúng vị tri; đúng số lượng và đúng thiết bị, công cụ sử dụng)

Khi sử dụng bất cứ công cụ nào, hãy nghĩ đến người kế tiếp sử dụng nó và trả lại như mới. Vì đến lượt người khác sử dụng, họ cũng sẽ làm mới lại cho bạn!

Không thể để đến khi mọi cái bị bẩn mới làm sạch. Làm sạch nơi làm việc của bạn thường xuyên, bao gồm cả máy móc thiết bị, dụng cụ và đồ đạc để chúng không có cơ hội bị bẩn.

Cùng bạn đồng nghiệp nhận trách nhiệm làm sạch xung quanh nơi làm việc. Nhân viên tạp vụ chỉ có trách nhiệm đối với các khu vực tập thể và khu vực chung.

Đừng bao giờ tùy tiện vứt ném cái gì và làm thành thói quen đó!

Làm sạch chính là kiểm tra. Đây chính là ý nghĩa quan trọng của chính nhà máy và phân xưởng. Trong khi làm sạch máy móc bạn sẽ nhận ra điều này.

Điểm quan trọng:

Ghi nhớ: 5S không phải chỉ thực hiện theo phong trào, mà là bạn đồng hành tốt của cá nhân và doanh nghiệp. Đó là công việc hằng ngày và lâu dài. Hãy tạo cho thói quen thực hành 5S một cách tự giác, không cần ai nhắc nhở hoặc ra lệnh.

Thực hiện 5S trong mọi hoạt động hằng ngày

Ghi nhớ và làm 5S hằng ngày!