Tầm quan trọng của kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là công việc đòi hỏi xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý được các yếu tố đầu vào để tạo thành các sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất là một trong những kỹ năng cần thiết và quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp vận hành tốt. Vì lẽ đó, ngày nay nhiều nhà quản lý đang nỗ lực tìm cách cải thiện kỹ năng này để đóng góp nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp của mình.

Một trong những khó khăn lớn đang gặp phải tại các Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ở Việt Nam là sự bất cập giữa trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động. Qua thống kê cho thấy, có khoảng 75% lực lượng lao động trong các Doanh nghiệp này chưa qua đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, bên cạnh đó, có rất nhiều người người giám sát quản lý có chuyên môn giỏi nhưng lại thiếu một kỹ năng rất quan trọng, đó là kỹ năng quản lý.

Tầm quan trọng của kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là công việc đòi hỏi xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý được các yếu tố đầu vào để tạo thành các sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu của khách hàng và mục tiêu tồn tại của doanh nghiệp. Đây được xem là một công việc mang tính phức tạp cao và có vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp, bởi vì quản lý sản xuất bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như: kỹ năng tổ chức và quản lý chất lượng sản xuất, hoạch định lịch trình sản xuất, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian,…

Giám sát và quản lý sản xuất hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công cho mọi doanh nghiệp. Tìm đến những phương pháp kinh doanh hiệu quả, giúp tối thiểu chi phí với chất lượng tuyệt vời là mục tiêu mà các doanh nghiệp luôn hướng tới. Để làm được điều này, chúng ta phải hướng tới việc quản lý hiệu quả các yếu tố đầu vào với chi phí thấp cùng đầu ra chất lượng. Đây cũng chính là vai trò của người giám sát và quản lý sản xuất.

Tham khảo chương trình đào tạo "Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất" của Trường MTC tại đây