TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY TẤN PHONG

Văn hóa doanh nghiệp là một thành phần thiết yếu trong thành công hay thất bại cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Văn hóa doanh nghiệp đề cập đến các giá trị, thái độ, tiêu chuẩn và niềm tin được chia sẻ đặc trưng cho các thành viên của tổ chức và xác định bản chất của tổ chức. Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ các mục tiêu, chiến lược, cấu trúc và cách tiếp cận của tổ chức đối với lao động, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng lớn hơn. Như vậy, nó là một thành phần thiết yếu trong thành công hay thất bại cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Với sự tin tưởng và những đánh giá cao về năng lực tư vấn của Trường Đào tạo MTC, Công ty TNHH Bao bì Tấn Phong đã chọn Trường Đào tạo và Tư vấn MTC là đơn vị tư vấn triển khai dự án xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Tấn Phong.

MTC hình thành văn hoá doanh nghiệp mạnh đến công ty Tấn Phong từ các hoạt động cùng Ban giám đốc xây dựng: Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược công ty; tiếp theo, triển khai VHDN đến từng công nhân và quản lý.

Kết quả đạt được: Tấn phong khoát lên mình bộ áo mới, với văn hóa doanh nghiệp mạnh, mọi người đoàn kết, có động lực để làm việc và phát triển hơn, đặc biệt là sự gắn kết của công nhân viên với công ty đã có sự cải thiện rõ rệt.

Hình ảnh tại công ty Tấn Phong:

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tấn Phong

Nhà ăn tươm tất

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tấn Phong

Bảng đánh giá chất lượng thực đơn

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tấn Phong

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tấn Phong

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tấn Phong

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tấn Phong

Xây dựng môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả