Quản lý sản xuất hiệu quả thông qua bố trí mặt bằng

Bởi vì những ứng dụng lâu dài của bố trí mặt bằng sản xuất, thông qua việc bố trí hợp lý sẽ làm cho việc quản lý sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Việc phân bổ và bố trí thiết bị trong mặt bằng sản xuất có vai trò quan trọng bởi vì những ứng dụng lâu dài của chúng, thông qua việc bố trí hợp lý sẽ làm cho việc quản lý sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Mặt bằng tối ưu cần đạt được các yêu cầu sau:

 Hỗ trợ cho thiết kế sản phẩm – sản lượng (chiến lược sản phẩm)

 Phù hợp với công nghệ, thiết bị, công suất (Chiến lược về công nghệ)

 Đảm bảo chất lượng môi trường làm việc (Chiến lược về nhân sự)

 Các ràng buộc về không gian nhà xưởng, vị trí (Chiến lược vị trí)

Quản lý sản xuất hiệu quả thông qua bố trí mặt bằng

Ảnh hưởng của bố trí mặt bằng đến hoạt động quản lý sản xuất

 Chi phí SX : giảm thời gian chờ, nâng cao sản lượng, tiết kiệm năng lượng, giảm di chuyển của NVL…

 Hiệu quả của hoạt động: tận dụng khả năng người-máy, phối hợp tốt giữa các bộ phận…

 Thích ứng tốt trong việc thay đổi sản phẩm/dịch vụ: việc điều chỉnh ít nhất khi sản phẩm thay đổi …

 Chất lượng: thao tác công nhân thuận lợi hơn, quy trình chuẩn hơn…

 Người lao động: thoải mái hơn, thao tác chính xác hơn, an toàn hơn…

 Sự lưu chuyển của NVL: hạn chế tối đa sự di chuyển của NVL giữa các trạm làm việc…

 Điểm ứ đọng (bottleneck): tăng cường máy hoặc công nhân ở những trạm làm việc bị ứ đọng BTF…

 An toàn cho người lao động: điều kiện làm việc thoải mái, tầm quan sát của công nhân là lớn nhất, giảm thiểu tai nạn do sự di chuyển NVL…

 Việc chọn lựa thiết bị: phù hợp giữa các trạm để tránh điểm ứ đọng…

 Tính linh hoạt của hệ thống: dễ thay đổi mặt bằng cũng như trang thiết bị khi điều kiện SX thay đổi…

 >> Tầm quan trọng của quản lý sản xuất đối với doanh nghiệp

>> Xem thêm:Khóa đào tạo quản đốc sản xuấtkhóa đào tạo quản lý cấp trung