NGÀY HỘI 5S TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG đã chọn Trường Đào tạo và Tư vấn MTC là đơn vị tư vấn triển khai “Ngày hội 5S” cho Tấn Phong.

5S là một triết học và một cách tổ chức và quản lý không gian làm việc và quy trình tác nghiệp với chủ ý nhằm cải thiện hiệu quả bằng việc loại trừ sự lãng phí, cải thiện quy trình tác nghiệp và giảm bớt sự vô lý của quy trình.

Thực hiện phương pháp 5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn.

Với sự tin tưởng và những đánh giá cao về kinh nghiệm đào tạo cũng như năng lực tư vấn 5S của Trường MTC, CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG đã chọn Trường Đào tạo và Tư vấn MTC là đơn vị tư vấn triển khai “Ngày hội 5S” cho Tấn Phong. Đây là chương trình khởi động cho chuỗi hoạt động tư vấn mà MTC thiết kế riêng cho Tấn Phong.

Mục tiêu của “Ngày hội 5S”:

- Xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, sạch sẽ và khoa học

- Môi trường làm việc được thiết kế để giảm những hoạt động không tạo giá trị trong quá trình sản xuất

- Giảm các loại lãng phí có thể xuất hiện

- Cải thiện các hoạt động không an toàn đang tiềm ẩn.

Một số hình ảnh Ngày hội 5S tại Tấn Phong

ngày hội 5S Tấn Phong

ngày hội 5S Tấn Phong

ngày hội 5S Tấn Phong

ngày hội 5S Tấn Phong

ngày hội 5S Tấn Phong

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ ban lãnh đạo Quý công ty cũng như sự hưởng ứng tích cực từ nhân viên các cấp, Trường MTC đã tổ chức thành công “Ngày hội 5S” tại Tấn Phong. Hoạt động đã tạo thói quen 5S cho tất cả công nhân, là bước đầu cho những hoạt động duy trì 5S hàng tháng về sau của doanh nghiệp, cũng như là bước nền để doanh nghiệp hình thành tư duy về quản lý tinh gọn.

Hiện tại, Tấn Phong vẫn đang nổ lực để duy trì tốt tinh thần 5S tại công ty.