MTC tư vấn xây dựng hệ thống quy trình sản xuất cho Xukiva

Xukiva đã tin tưởng hợp tác với Trường Đào tạo MTC để xây dựng hệ thống quy trình quản lý sản xuất.

Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả là điều cần thiết để các bộ phận cũng như toàn bộ doanh nghiệp có thể vận hành một cách trơn tru và tối ưu nhất. Tuy nhiên, để xây dựng được quy trình tốt là điều không hề dễ dàng.

Xukiva đã tin tưởng hợp tác với Trường Đào tạo MTC để xây dựng hệ thống quy trình quản lý sản xuất (bằng cách hình thành các bộ hồ sơ, quy trình để kiểm soát kế hoạch sản xuất; kiểm soát hao hụt; kiểm soát năng suất, NVL, bán thành phẩm, thành phẩm…hàng ngày) giúp công ty hình thành hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dễ kiểm soát, mang lại hiệu quả sản xuất và kinh doanh tốt hơn.

Mục tiêu:
- Xây dựng các biểu mẫu theo dõi để kiểm soát hao hụt từ khâu đầu vào đến sản phẩm đầu ra (NVL về keo, màu; bán thành phẩm; thành phẩm);
- Xây dựng File lên kế hoạch để kiểm soát và theo dõi tiến độ sản xuất của từng mã hàng;
- Làm phiếu Lệnh sản xuất cho từng máy;
- Xây dựng Bảng Quy trình thao tác chuẩn;
- Xây dựng bộ Tài liệu hướng dẫn

MTC xây dựng hệ thống quy trình sản xuất cho Xukiva

Đây là cơ sở để chuẩn hoá thời gian, thao tác làm việc, phòng ngừa thao tác lỗi có thể xảy ra, nâng cấp chất lượng sản phẩm, giảm chi phí. Đồng thời có thể xem là một tài liệu để đào tạo công nhân mới.

Kết quả đạt được: đảm bảo số liệu được cập nhật một cách kịp thời và chính xác, là số liệu cơ sở cho những hoạt động cải tiến sản xuất tiếp theo.