Khóa đào tạo “Tổ trưởng sản xuất” tại Công ty Tân Thành Đạt

Từ ngày 12/06 đến 26/06/2020, Trường Đào tạo MTC phối hợp tổ chức thành công chương trình đào tạo “Tổ trưởng sản xuất” tại Công ty Tân Thành Đạt.

Từ ngày 12/06 đến 26/06/2020, Trường Đào tạo MTC phối hợp tổ chức thành công chương trình đào tạo “Tổ trưởng sản xuất” tại Công ty Tân Thành Đạt.

khóa học Tổ trưởng sản xuất tại Tân Thành đạt

Tân Thành Đạt đã phối hợp với Trường MTC tổ chức khóa học “Tổ trưởng sản xuất” cho cho đội ngũ tổ trưởng và quản lý các phòng ban liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty để nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng chuyên môn của nhân viên.

Khóa học diễn ra sôi nổi dưới sự dẫn dắt của 2 giảng viên về chuyên môn sản xuất và kỹ năng mềm.

khóa học Tổ trưởng sản xuất tại Tân Thành đạt

Khóa học giúp học viên:

- Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất khu vực mình phụ trách.

- Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

- Xác định được các yếu tố đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Phương pháp bố trí, sắp xếp công việc, thiết bị, nhân sự hàng ngày tại tổ sản xuất.

khóa học Tổ trưởng sản xuất tại Tân Thành đạt

Khóa học nhận được sự tham gia nhiệt tình của các học viên trong các bài tập tình huống và những hoạt động nhóm. Học viên trực tiếp thực hành quản lý năng suất chuyền sản xuất.

khóa học Tổ trưởng sản xuất tại Tân Thành đạt

khóa học Tổ trưởng sản xuất tại Tân Thành đạt

khóa học Tổ trưởng sản xuất tại Tân Thành đạt

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.