Khóa đào tạo "Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư" tại MTC

Ngày 10 và 11/12/2019, Trường MTC đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư” với sự tham gia của các Trưởng phó kho, nhân viên cung ứng, nhân viên tổng hợp thống kê,…đến từ nhiều công ty.

Một số hình ảnh khóa học

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tưQuản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.

Thông tin chương trình đào tạo Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư