Khóa đào tạo "Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư" khai giảng ngày 27 và 30/05/2020

Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công 2 khóa "Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư" khai giảng ngày 27 và 30/05/2020 vừa qua, với sự tham gia của các học viên đến từ nhiều đơn vị ở các tỉnh thành.

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.

Xem thêm Nội dung đào tạo chương trình QUẢN TRỊ TỒN KHO - HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ của Trường MTC

Một số hình ảnh khóa học


khóa học Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

khóa học Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

khóa học Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

khóa học Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

khóa học Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư

khóa học Quản trị tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật tư