Khóa đào tạo “Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM” tại Z751

Ngày 17, 18 và 25/10 vừa qua, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công khóa “Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM” tại Công ty TNHH MTV Z751

Quản lý bảo trì bảo trì đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất.

Máy móc mặc dù vô giác, vô tri nhưng chúng phối hợp chặt chẽ với nhau trong một cơ cấu thống nhất, sự hoạt động bất thường của một chi tiết cũng có thể làm ngừng máy dẫn đến tổn hại lớn về kinh tế và kỹ thuật cho toàn bộ quá trình sản xuất. Quản lý bảo trì hiện đại là luôn giữ cho thiết bị hoạt động ổn định theo lịch trình mà bộ phận sản xuất đã lên kế hoạch. Thiết bị phải sẵn sàng hoạt động để tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng.

khóa đào tạo Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM tại Z751

khóa đào tạo Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM tại Z751

Trên tinh thần đó, Công ty TNHH MTV Z751 đã phối hợp cùng Trường Đào tạo MTC tổ chức khóa “Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM” cho các học viên đến từ phòng ban quản lý thuộc các xí nghiệp Bộ Quốc Phòng. Ngày 17, 18 và 25/10 vừa qua, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công khóa “Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM” tại Công ty TNHH MTV Z751 với những phản hồi tích cực từ các học viên. 

khóa đào tạo Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM tại Z751khóa đào tạo Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM tại Z751

Những chia sẻ tận tình của giảng viên Trần Tiến Đức đã giúp học viên có phương pháp:

- Ứng dụng thực hành xây dựng quy trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng.

- Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.

- Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.

 khóa đào tạo Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM tại Z751

khóa đào tạo Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM tại Z751

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.