Khóa đào tạo "Phân tích hỏng hóc thiết bị" tại Đạm Phú Mỹ

Ngày 13/12/2019 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã phối hợp với Trường MTC tổ chức khóa học “Phân tích hỏng hóc thiết bị”

Trong bảo trì công nghiệp hiện nay, việc sử dụng một số thiết bị lắp đặt, căn chỉnh chẩn đoán lỗi thiết bị đã tạo ra một bước đột phá trong công việc bảo trì theo mô hình Bảo trì theo điều kiện. Tuy nhiên, trên thực tế, các hỏng hóc vẫn xảy ra và vấn đề đặt ra là tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự hỏng hóc của thiết bị.

Khóa đào tạo Phân tích hỏng hóc thiết bị

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức cho nhân viên trong việc phân tích hỏng hóc thiết bị công nghiệp, ngày 13/12/2019 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã phối hợp với Trường MTC tổ chức khóa học “Phân tích hỏng hóc thiết bị” cho các cán quản lý trong nhà máy. Khóa học diễn ra sôi nổi dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Tiến Đức.

Khóa đào tạo Phân tích hỏng hóc thiết bị

Khóa đào tạo Phân tích hỏng hóc thiết bị

Khóa đào tạo Phân tích hỏng hóc thiết bị

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.

Khóa đào tạo Phân tích hỏng hóc thiết bị