Khóa đào tạo “Phân tích cải tiến quy trình” tại Công ty TNHH Elma Việt Nam

Ngày 29/08/2020, Trường Đào tạo MTC phối hợp tổ chức thành công chương trình đào tạo “Phân tích cải tiến quy trình” tại Công ty TNHH Elma Việt Nam.

Có nhiều doanh nghiệp trong nước đang chưa hiểu rõ về thuật ngữ “cải tiến”. Khi nói đến cải tiến, nhiều người thường nghĩ đến việc phải thay đổi công nghệ, thay đổi trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất. Nhưng những hoạt động này thường tiêu tốn nhiều nguồn lực của công ty. Nên đôi khi ban quản lý sẽ gạt đi suy nghĩ phải cải tiến và thường chấp nhận duy trì hoạt động sản xuất như vốn có.

Tuy nhiên trên thực tế, cải tiến chỉ đơn giản là LÀM TỐT HƠN HIỆN TẠI mà việc này chủ yếu chỉ cần dựa trên những nguồn lực sẵn có. Và bước cải tiến quan trọng đầu tiên cần kể đến là quy trình sản xuất. Cải tiến quy trình sản xuất giúp công ty không ngừng tìm kiếm, gia tăng các hoạt động tạo giá trị và đồng thời tìm cách loại bỏ những bước không tạo giá trị, lãng phí.

Với mục tiêu này, Elma Việt Nam đã phối hợp với Trường MTC tổ chức khóa học “Phân tích cải tiến quy trình” cho cho đội ngũ tổ trưởng và quản lý các phòng ban liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty để tổ chức công việc hiệu quả nhằm tăng năng suất cho nhà máy.

Khóa học nhận được sự tham gia nhiệt tình của các học viên trong các bài tập tình huống và những hoạt động nhóm. Học viên trực tiếp thực hành:
- Phân tích công việc
- Phân tích quy trình
- Phân tích thao tác
- Đo thời gian công đoạn
- Thiết kế vị trí sản xuất
- Cân bằng chuyền sản xuất

Một số hình ảnh khóa học:

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Khóa học Phân tích cải tiến quy trình tại ELMA

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.