Khóa đào tạo "Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp" tại Công ty Tân Thành Đạt

Ngày 28/02/2020 đến 20/03/2020, Trường MTC đã tổ chức khóa đào tạo “Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp” tại Công ty TNHH Tân Thành Đạt.

Ngày 28/02/2020 đến 20/03/2020, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức khóa đào tạo “Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp” tại Công ty TNHH Tân Thành Đạt.

Nội dung đào tạo được giảng viên thiết kế riêng, áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức cũng như kinh nghiệm từ giảng viên.

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.

Một số hình ảnh khóa học

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp