Khóa đào tạo "Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp" khai giảng ngày 22/05/2020

Ngày 22, 23 và 24/05 vừa qua, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công khóa “Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp” với sự tham gia của các học viên đến từ nhiều đơn vị sản xuất và bệnh viện.

 Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.

Tham khảo Nội dung đào tạo chương trình NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP của Trường MTC

Một số hình ảnh khóa học

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp