Khóa đào tạo “Lập kế hoạch điều độ sản xuất” tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Ngày 12 và 13/12/2020, Trường Đào tạo MTC tổ chức thành công chương trình đào tạo “Lập kế hoạch điều độ sản xuất” tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Ngày 12 và 13/12/2020, Trường Đào tạo MTC tổ chức thành công chương trình đào tạo “Lập kế hoạch điều độ sản xuất” tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ với sự tham gia của các anh chị học viên đến từ nhiều bộ phận sản xuất khác nhau.

Sau khóa học này học viên có khả năng:

- Nhận biết thông tin đầu vào và mối quan hệ mật thiết giữa kế hoạch bán hàng và kế hoạch sản xuất.
- Thực hành được công cụ thiết lập nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) theo sơ đồ cây.
- Xác lập tính toán thông số công suất thiết bị bên trong và gia công bên ngoài.
- Ứng dụng được phương pháp sắp xếp và bố trí công việc theo thứ tự ưu tiên giao hàng.
- Thực hành ứng dụng lập kế hoạch triển khai sản xuất. (ví dụ bằng file EXCEL)
- Nhận biết được phương pháp giám sát kế hoạch sản xuất hiệu quả.

Trường MTC xin chúc các học viên áp dụng thật tốt những bài học đến từ giảng viên trường MTC, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác của mình.

Một số hình ảnh khóa học

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Chương trình đào tạo

LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Xem chi tiết chương trình tại đây