Khóa đào tạo "Lập kế hoạch điều độ sản xuất" khai giảng ngày 27/09/2019

Ngày 27, 28 và 29/09/2019, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công khóa “Lập kế hoạch điều độ sản xuất”với sự tham gia của các học viên đến từ các doanh nghiệp.

  Đối với một doanh nghiệp hay một tổ chức thì lập kế hoạch là khâu đầu tiên, là chức năng quan trọng của quá trình quản lý và là cơ sở để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, đạt được mục tiêu đề ra.

Các nhà quản lý cần phải lập kế hoạch bởi vì lập kế hoạch cho biết phương hướng hoạt động trong tương lai, làm giảm sự tác động của những thay đổi từ môi trường, tránh được sự lãng phí và dư thừa nguồn lực, và thiết lập nên những tiêu chuẩn thuận tiện cho công tác kiểm tra. Hiện nay, trong cơ chế thị trường có thể thấy lập kế hoạch có các vai trò to lớn đối với các doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Ngày 27, 28 và 29/09/2019, Trường Đào tạo MTC đã tổ chức thành công khóa “Lập kế hoạch điều độ sản xuất”với sự tham gia của các học viên đến từ các doanh nghiệp. Sự hướng dẫn tận tình của giảng viên Trần Tiến Đức đã giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức chuyên môn và nhiều phương pháp mới hữu ích cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Khóa học giúp các học viên biết cách tổ chức, khai thác con người và các nguồn lực khác của doanh nghiệp một cách có hiệu quả.

Trường Đào tạo MTC chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các anh chị học viên. Trường kính chúc quý học viên sức khỏe và đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp.