Giới thiệu về LEAN - Sản xuất tinh gọn | Trường MTC

Lean là triết lý về sự nhìn trước nhu cầu của khách hàng, giảm sự lãng phí và tiếp tục tái chế quá trình sản xuất.

Lean – Sản xuất tinh gọn được bắt nguồn từ Toyota, nhận biết được vấn đề khi khách hàng đặt hàng có thể đặt nhiều chủng loại nhưng số lượng trong mỗi chủng loại thì rất ít, do đó trong quá trình sản xuất phải thường xuyên thay đổi quy trình, điều này dễ gây ra sự mất cân đối sản xuất.

Yêu cầu đặt ra là phải thiết kế lại quy trình sản xuất, nhà xưởng để đáp ứng yêu cầu sản xuất luôn thay đổi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, loại bỏ lãng phí (Lean tập trung vào 8 loại lãng phí chủ yếu gọi tắt là downtime).

Giới thiệu về LEAN - Sản xuất tinh gọn

Có thể nói, Lean là triết lý về sự nhìn trước nhu cầu của khách hàng, giảm sự lãng phí và tiếp tục tái chế quá trình sản xuất. Lean thật sự có thể thay đổi cách mà bạn sản xuất, bao gồm 4 nguyên tắc cơ bản:

4 nguyên tắc căn bản của LEAN

- Đầu tiên là phương pháp kéo, thay vì sản xuất ồ ạt như phương pháp truyền thống, Lean sẽ sản xuất theo đúng đơn đặt hàng của mỗi khách hàng, bộ phận đầu tiên nhận được thông báo sản xuất lại chính là công đoạn cuối cùng và nó sẽ thông báo ngược lại với công đoạn đằng sau nó.

- Thứ hai là phương pháp sản xuất từng chiếc một, nhằm triển khai một quá trình sản xuất liên tục không ùn tắc, hạn chế việc trả lại hay phải chờ đợi.

- Thứ ba là nguyên tắc quy định trách nhiệm rõ ràng cho mỗi công nhân ở từng công đoạn mà họ phụ trách, điều này có nghĩa là công nhân của bộ phận nào sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tại khu vực của họ.

- Cuối cùng là sử dụng các thiết bị tự động để có thể phát hiện kịp thời khuyết tật, tránh cho khuyết tật đi qua.

Tất cả đã tạo nên Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS), tập trung vào việc sản xuất dòng sản xuất 1 sản phẩm liên tục (one-piece-flow), rút ngắn thời gian sản xuất bằng cách lọai bỏ lãng phí tại mỗi công đọan của qui trình sản xuất để đạt chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất và tinh thần làm việc cao nhất