CHUYÊN KHẢO: HỆ THỐNG HỌP THÁC NƯỚC

Hãy đến tham gia buổi chia sẻ về một phương pháp quản trị mới: “HỆ THỐNG HỌP THÁC NƯỚC” cùng các chuyên gia đã có dày dạn kinh nghiệm “chiến trường” trong việc triển khai phương pháp này cho các doanh nghiệp.

CHUYÊN KHẢO: HỆ THỐNG HỌP THÁC NƯỚC
Ngày nay, các vấn đề thường gặp phải trong hầu hết các doanh nghiệp là vấn đề có tên “4N”:

Nếu nhân viên luôn trong tư thế bị động trước các vấn đề xảy ra, luôn phải chạy theo thời gian để giải quyết các “hậu quả” thì giải quyết ra sao?
Nếu nhân viên luôn phải mất rất nhiều thời gian tổ chức các buổi họp nặng nề để giải quyết các “hậu quả” của các vấn đề lớn thì giải quyết như thế nào?
Nếu trong các buổi họp, thường xuyên có câu nói: vấn đề này chúng ta đã họp và trao đổi rất nhiều lần, chúng đều không mới nhưng lại không được tiếp nhận hay giải quyết thì nhân viên phải làm gì?
Nếu nhân viên các phòng ban đang mất dần động lực làm việc vì đã đề bạt các vấn đề nhưng không được lắng nghe, giải quyết thì nhân viên sẽ ra sao?
Để giải quyết các vần đề trên là giám đốc doanh nghiệp, bạn phải làm gì?

Hãy đến tham gia buổi chia sẻ về một phương pháp quản trị mới: “HỆ THỐNG HỌP THÁC NƯỚC” cùng các chuyên gia đã có dày dạn kinh nghiệm “chiến trường” trong việc triển khai phương pháp này cho các doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Chủ doanh nghiệp, Quản lý cấp cao, cấp trung, Trưởng- phó phòng ban….
THỜI GIAN: 8h30 – 12h00 Ngày 13/04/2018
PHÍ THAM DỰ: Miễn Phí