7 công cụ thống kê hỗ trợ quản lý chất lượng - Trường MTC

7 công cụ thống kê cơ bản được xem là những hành trang không thể thiếu nhằm đạt được mục tiêu “Chất lượng toàn diện” trong doanh nghiệp sản xuất.

Sử dụng 7 công cụ thống kê được xem là kỹ thuật hữu hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao kết quả hoạt động về các yếu tố P-Q-C-D-S-M (Productivity - Năng suất; Quality - Chất lượng; Cost - Chi phí; Delivery - Giao hàng; Safety - An toàn; Morale - Tinh thần làm việc của nhân viên).

Giáo sư Kaoru Ishikawa - một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới về quản lý chất lượng đã nhận định rằng, 95% các vấn đề trong doanh nghiệp có thể được giải quyết bằng việc ứng dụng bảy công cụ kiểm soát chất lượng. 7 công cụ kiểm soát chất lượng cơ bản ( 7 Basic Quality Control Tools – 7 QC Tools) được xem là những hành trang không thể thiếu nhằm đạt được mục tiêu “Chất lượng toàn diện”, mang lại sự hài lòng cho khách hàng với chi phí thấp nhất.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

1. Lưu đồ (Flow chart)

Là sơ đồ mô tả quá trình xử lý công việc. Nó chỉ ra các bước trong quy trình ăn khớp với nhau như thế nào, quy trình công việc ra sao và các hành động cụ thể để hoàn thành công việc. Hơn nữa, mỗi bước hành động cụ thể trong lưu đồ giúp dể hiểu quy trình công việc và các bước cần thực hiện.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

2. Phiếu kiểm tra (Check sheet)

Được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu. Dữ liệu thu được từ phiếu kiểm tra là đầu vào cho các công cụ phân tích dữ liệu khác, do đó đây bước quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng của các công cụ khác.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

Biểu đồ mật độ phân bố là một dạng biểu đồ cột đơn giản. Nó tổng hợp các điểm dữ liệu để thể hiện tần suất của sự việc. Sử dụng để theo dõi sự phân bố của các thông số của sản phẩm/quá trình. Từ đó đánh giá được năng lực của quá trình đó (Quá trình có đáp ứng được yêu cầu sản xuất sản phẩm hay không?).

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

4. Biểu đồ Pareto (Pareto Chart)

Nguyên lý Pareto là một nguyên lý do nhà kinh tế người Italia Pareto phát kiến, nội dung của nguyên lý cho rằng với một vấn đề chỉ có 20% các nguyên nhân gây nên 80% kết quả của vấn đề đó. Vì vậy khi giải quyết vấn đề gì đó thì trước tiên nếu giải quyết được 20% các nguyên nhân chủ yếu trong tổng số các nguyên nhân gây ra vấn đề đó thì đã giải được 80% vấn đề đó (Nguyên lý 80/20).

* Có thể bạn quan tâm: Chương trình học nâng cao năng lực quản lý cấp trung

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

Biểu đồ Pareto là một kỹ thuật đồ thị đơn giản để xếp hạng các cá thể từ tần số lớn nhất đến tần số nhỏ nhất. Biểu đồ Pareto thể hiện giá trị tuyệt đối của từng nguyên nhân gây ra lỗi ở dạng cột và thể hiện tỷ lệ phần trăm các lỗi cộng gộp theo dạng đường.

5. Biểu đồ quan hệ nhân quả (Cause & effect diagram)

Là biểu đồ dùng để chỉ mối quan hệ nhân quả của một vấn đề. Biểu đồ này dùng để phân tích các nguyên nhân gây nên những lỗi, sai lệch không mong muốn, từ một vấn đề về chất lượng, dựng biểu đồ này sẽ tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Một vấn đề có thể do nhiều nguyên nhân gây ra và các nguyên nhân cũng có thể là nguyên nhân thứ cấp trực tiếp, rồi thứ cấp gián tiếp cho tới nguyên nhân gốc nên từ một vấn đề có thể rẽ nhánh thành nhiều nhánh nguyên nhân khác nhau.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

Là sự biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị trong đó các giá trị quan sát được của một biến được vẽ thành từng điểm so với các giá trị của biến kia mà không nối các điểm đó lại với nhau bằng đường nối. Biểu đồ phân tán chỉ ra mối quan hệ giữa 2 nhân tố. Dùng để giải quyết các vấn đề và xác định điều kiện tối ưu bằng cách phân tích định lượng mối quan hệ nhân quả giữa các biến số của 2 nhân tố này.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

7. Biểu đồ kiểm soát (Control charts)

Biểu đồ kiểm soát là công cụ để phân biệt ra các biến động do các nguyên nhân đặc biệt hoặc có thể nêu ra được từ những thay đổi ngẫu nhiên vốn có trong quá trình. Những thay đổi do nguyên nhân đặc biệt hoặc có thể nêu ra được từ những thay đổi ngẫu nhiên trong những giới hạn đoán trước. Những thay đổi do nguyên nhân đặc biệt hoặc nêu ra được cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cần được nhận biết, điều tra và kiểm soát.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

Cùng với khát khao góp phần vì sự phát triển của doanh nghiệp, các chuyên gia MTC với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý sản xuất đã thiết kế chương trình "Quản lý chất lượng với 7 công cụ thống kê" giúp doanh nghiệp ứng dụng 7 công cụ thống kê quản lý năng suất, chất lượng trong sản xuất. 

>> Đọc thêm: Lịch sử của phương pháp Kaizen | Trường MTC ; khóa đào tạo quản đốc sản xuấtkhóa đào tạo quản lý cấp trung