5 bước để xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên hiệu quả

Một chương trình đào tạo nhân viên hiệu quả được xây dựng bằng một quy trình rõ ràng từng bước, có hệ thống. Các chương đào tạo không có hệ thống thường không đáp ứng các mục tiêu ban đầu và kỳ vọng của người tham gia. Trong bài đăng hôm nay, chúng tôi phác thảo năm bước cần thiết để xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả.

1) Đánh giá nhu cầu đào tạo:


Bước đầu tiên trong việc phát triển một chương trình đào tạo là xác định và đánh giá nhu cầu. Nhu cầu đào tạo nhân viên có thể đã được thiết lập trong chiến lược, nguồn nhân lực hoặc kế hoạch phát triển cá nhân của tổ chức. Nếu bạn chỉ vừa bắt đầu xây dựng chương trình (không có mục tiêu được xác định trước), bạn sẽ cần tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo.

2) Thiết lập mục tiêu đào tạo:


Các đánh giá nhu cầu đào tạo sẽ xác định bất kỳ khoảng trống nào trong sáng kiến đào tạo hiện tại của bạn và bộ kỹ năng của nhân viên. Những khoảng trống này cần được phân tích và ưu tiên và trở thành mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu cuối cùng là thu hẹp khoảng cách giữa hiệu suất hiện tại và mục tiêu mong muốn thông qua việc phát triển một chương trình đào tạo.
Ở cấp độ nhân viên, việc đào tạo phải phù hợp với các lĩnh vực cải tiến được phát hiện thông qua đánh giá toàn diện.

3) Lên kế hoạch hành động đào tạo:


Bước tiếp theo là tạo ra một kế hoạch hành động toàn diện bao gồm học lý thuyết, thiết kế giảng dạy, nội dung, tài liệu và bất kỳ yếu tố đào tạo nào khác. Tài nguyên và phương pháp phân phối đào tạo cũng cần được nêu chi tiết. Trong quá trình phát triển chương trình, mức độ đào tạo và phong cách học tập của người tham gia cũng cần được xem xét.
Nhiều công ty thử nghiệm các sáng kiến của họ và thu thập phản hồi để thực hiện điều chỉnh trước khi khởi chạy chương trình trên toàn công ty.

5 bước để xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên hiệu quả


4) Thực hiện sáng kiến đào tạo:


Giai đoạn thực hiện là nơi chương trình đào tạo được đưa vào thực tiễn. Các tổ chức – công ty cần phải quyết định xem việc đào tạo sẽ được phân phối trong nội bộ hay có sự phối hợp bên ngoài. Việc thực hiện chương trình bao gồm lập kế hoạch hoạt động đào tạo và tổ chức bất kỳ nguồn lực liên quan (cơ sở vật chất, thiết bị, vv).
Chương trình đào tạo sau đó được chính thức ra mắt, xúc tiến và thực hiện. Trong quá trình đào tạo, sụ tiến triển của người tham gia phải được theo dõi để đảm bảo rằng chương trình có hiệu quả.

5) Đánh giá và sửa đổi chương trình:


Như đã đề cập ở trên, chương trình đào tạo cần được theo dõi liên tục. Ở bước cuối cùng này, toàn bộ chương trình nên được đánh giá để xác định xem nó có thành công hay không và có đáp ứng các mục tiêu đào tạo hay không.
Nên thu thập phản hồi từ tất cả các bên liên quan để xác định hiệu quả của chương trình và những gì mà người hướng dẫn đã truyền tải được ( trong đó bao gồm kiến thức hoặc là các kỹ năng mà các nhân viên đã tiếp nhận). Sự phân tích phản hồi này sẽ cho phép doanh nghiệp xác định bất kỳ điểm yếu nào trong chương trình. Tại thời điểm sau đánh giá, chương trình hoặc kế hoạch hành động có thể được sửa đổi nếu các mục tiêu hoặc kỳ vọng không được đáp ứng.

Chia sẻ nhận xét

Viết nhận xét của bạn

Nội dung nhận xét:

HA

HOÀNG ANH

đến từ tphcm

rất hữu ích