Event CountDown
  • Event Date 2017/12/15  -  8:30 sáng to 4:00 chiều
  • Event Venue
  • Contact 0932 001 777 - 0916 41 61 45
  • email dungcao@mtc.edu.vn
Liên Hệ

ỨNG DỤNG BSC&KPIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

ỨNG DỤNG BSC&KPIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC  06 BUỔI Cả ngày
Thứ 6,7,CN
15/12/2017 4,500,000

 

Share now

Leave us a reply