Event CountDown
  • Event Date 2017/09/30  -  8:00 sáng to 4:30 chiều
  • Event Venue
  • Contact 0932 001 777 - 0907 514 391
  • email dungcao@mtc.edu.vn
Liên Hệ

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
08 BUỔI Cả ngày

Thứ 7 & CN

30/09/2017 3,500,000

 

Share now

Leave us a reply