Event CountDown
  • Event Date 2017/06/19  -  5:30 chiều to 9:00 chiều
  • Event Venue
  • Contact 0932 001 777 - 0907 514 391
  • email dungcao@mtc.edu.vn
Liên Hệ

KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT

KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT
06 BUỔI Buổi tối

Thứ 2,4,6

19/06/2017 3,100,000

 

Share now

Leave us a reply