Event CountDown
  • Event Date 2017/12/15  -  8:00 sáng to 4:30 chiều
  • Event Venue
  • Contact 0932 001 777 - 0916 41 61 45
  • email dungcao@mtc.edu.vn
Liên Hệ

KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT

KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT 06 BUỔI Cả ngày
Thứ 6,7 & CN
15/12/2017 3,100,000

Share now

Leave us a reply